Święty Alojzy Orione

Alojzy Orione urodził się w Pontecurone w północnych Włoszech 23 czerwca 1872 r. Chrzest przyjął następnego dnia otrzymując imiona: Jan Alojzy. W wieku 13 lat został przyjęty do klasztoru franciszkańskiego w Vogerze (Padwa), który opuścił po roku z powodów zdrowotnych. Od 1886r. do 1889r. był uczniem św. Jana Bosko w Oratorium na Valdocco w Turynie.

16 października 1889r. wstąpił do seminarium diecezjalnego w Tortonie. Już jako młody kleryk poświęcił się solidarnej służbie bliźnim w Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Św. Marcjana oraz w Towarzystwie św. Wincentego. 3 lipca 1892 r. otworzył w Tortonie pierwsze Oratorium, oddając się trosce o chrześcijańskie wychowanie chłopców. W następnym roku, 15 października 1893r., 21-letni kleryk Alojzy Orione otworzył Kolegium w dzielnicy św. Bernardyna, przeznaczone dla ubogich chłopców.

13 kwietnia 1895r. Alojzy Orione został wyświęcony na kapłana. Przy tej samej okazji biskup dokonał obłóczyn sześciu uczniów z jego kolegium. Ksiądz Orione w krótkim czasie otworzył dom w Mornico Losana (Padwa), w Noto na Sycylii, w San Remo i w Rzymie.

Wokół młodego Założyciela zaczęli się gromadzić klerycy i kapłani, którzy dali początek Małemu Dziełu Boskiej Opatrzności. W 1899 r. Ksiądz Orione dał początek gałęzi Pustelników Boskiej Opatrzności. Ks. bp Igino Bandi, arcypasterz tortoński, dekretem z dnia 21 marca 1903r. uznał kanonicznie Synów Boskiej Opatrzności (kapłanów, braci zakonnych i pustelników) - którego członkowie składali czwarty specjalny ślub "wierności Papieżowi". W pierwszych Konstytucjach z 1904r., wśród zadań nowego Zgromadzenia, pojawia się nowa rola: praca na rzecz zjednoczenia podzielonego Kościoła.

Alojzy Orione ożywiony wielkim przywiązaniem do Kościoła oraz pragnieniem zbawienia dusz, interesował się żywo problemami pojawiającymi się w tym czasie, jak wolność i jedność Kościoła, sprawa rzymska, modernizm, socjalizm, chrystianizacja mas robotniczych. Po bohatersku ratował ludzi dotkniętych trzęsieniem ziemi w Reggio i w Messynie (1908r.) oraz na Marsyce (1915r.). Z woli papieża Piusa X został wikariuszem generalnym diecezji messyńskiej przez trzy lata.

Jak to ma miejsce w przypadku "drzewa o wielu gałęziach", dwadzieścia lat po założeniu zgromadzenia Synów Boskiej Opatrzności, 29 czerwca 1915r., dał początek Zgromadzeniu Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, ożywionych tym samym jego charyzmatem. Do nich dołączył Siostry Sakramentki Niewidome, do których następnie przyłączyły się także Siostry Kontemplatywne od Jezusa Ukrzyżowanego. Zorganizował świeckich w stowarzyszeniu Dom Boskiej Opatrzności, Byłych Wychowanków oraz Przyjaciół. Później powstał Orioński Instytut Świecki i Orioński Ruch Świecki.

Po I wojnie światowej (1914-1918) powiększyła się liczba szkół, kolegiów, kolonii rolniczych, dzieł charytatywnych i opiekuńczych. Wśród najbardziej typowych dzieł, jakie zapoczątkował, były Małe Kottolenga, przeznaczone dla najbardziej cierpiących i opuszczonych, które powstawały na peryferiach wielkich miast jako nowe ambony, z których mówi się o Chrystusie i Kościele, i jako światła wiary i cywilizacji.  Zapał misyjny ks. Orione, który już się uwidocznił wysłaniem do Brazylii w roku 1913 pierwszych misjonarzy, rozszerzył się na Argentynę i Urugwaj (1921), na Palestynę (1921), Polskę (1923 - za sprawą ks. Aleksandra Chwiłowicza, który kupując karczmę na peryferiach Zduńskiej Woli, założył w ten sposób pierwszy dom misyjny), Rodos (1925). USA (1934), Anglię (1935) i Albanię (1936). On sam w latach 1921-1922 i 1934-1937, odbył dwie podróże misyjne do Ameryki Łacińskiej - Argentyny, Brazylii, Urugwaju, docierając aż do Chile.

Cieszył się osobistym szacunkiem papieży oraz najwyższych władz Stolicy Apostolskiej, która powierzała mu wiele delikatnych zadań, aby rozwiązywać problemy i uzdrawiać rany, zarówno wewnątrz Kościoła, jak i w relacjach ze społecznością świecką. Był kaznodzieją, spowiednikiem i niezmordowanym organizatorem pielgrzymek, misji, procesji, żywych szopek oraz innych przejawów wiary ludowej. Był wielkim czcicielem Matki Bożej i krzewił Jej kult w każdy możliwy sposób. Dzięki pracy fizycznej swoich kleryków wybudował sanktuaria Matki Bożej Czuwającej w Tortonie oraz Matki Bożej Caravaggio w Fumo.

Księdza Orione charakteryzowała ogromna miłość do Polski i Polaków. W 1939r. w czasie napaści hitlerowskiej, publicznie całował biało - czerwoną flagę, którą potem zawiesił w swoim pokoju (wisi ona tam do dnia dzisiejszego).

"Nie pośród palm chcę żyć i umierać, ale pośród ubogich, którzy są Jezusem Chrystusem" - mawiał ks. Orione. Jednak zimą 1940r., usiłując ulżyć choremu sercu i płucom, z powodu których cierpiał, udał się do domu w San Remo. Po trzech dniach, otoczony serdecznym uczuciem braci, ks. Orione umarł 12 marca 1940r., szepcząc cichym głosem - Jezu! Jezu! Idę! Jego ciało, znajdując się w nienaruszonym stanie po pierwszej ekshumacji w 1965r., zostało umieszczone ze czcią w sanktuarium Matki Bożej Czuwającej w Tortonie.

Ks. Orione ukochał Jezusa, Maryję, Papieża i Dusze - dla nich poświęcił swoje życie, zgodnie ze swoim zawołaniem: „Czyńcie dobrze wszystkim, czyńcie dobrze zawsze, źle nigdy i nikomu”.

26 października 1980r., papież Jan Paweł II wpisał ks. Orione w poczet błogosławionych uznając Jego gorliwość w niesieniu Chrystusa najbardziej potrzebującym. Natomiast 16 maja 2004r. ks. Alojzy Orione został włączony w poczet świętych.

W czasie Mszy św. na placu św. Piotra Papież Jan Paweł II przypomniał, że "Ks. Orione dla imienia Jezusa Chrystusa poświęcił całe swoje życie". Wspomniał też, że posługę apostolską tego kapłana naznaczyły "cierpienia fizyczne i moralne, zmęczenie, trudności, przejawy niezrozumienia i przeszkody wszelkiego typu". Przywołując fragmenty jego pism, Ojciec święty zauważył, że "serce tego stratega miłości nie miało granic, gdyż wypływało z miłości Chrystusa", dodając, iż "ten pokorny syn brukarza głosił, że „Tylko miłość zbawi świat”.

źródło: http://www.parorione.rel.pl/ml1.htm


Litania do św. Alojzego Orione:

Kyrie eleison Kyrie eleison
Christe eleison Christe eleison
Kyrie eleison Kyrie eleison
Święta Maryjo -módl się za nami
Święty Józefie - módl się za nami
Święty Alojzy Orione - módl się za nami
Synu Opatrzności Bożej - módl się za nami
Całkowicie oddany Opatrzności Ojca - módl się za nami
Uformowany w szkole Ukrzyżowanego -módl się za nami
Żyjący, aby odnowić wszystko w Chrystusie -módl się za nami
Zakochany w Maryi, Matce Boga - módl się za nami
Pełen ufności do Najświętszej Panny - módl się za nami
Czcicielu świętego Józefa - módl się za nami
Miłośniku ubóstwa - módl się za nami
Kapłanie pokorny i posłuszny - módl się za nami
Kapłanie czystego serca - módl się za nami
Ojcze sierót - módl się za nami
Cieszący się zaufaniem młodzieży - módl się za nami
Misjonarzu w krajach najuboższych - módl się za nami
Wierny Kościołowi Świętemu i Papieżowi - módl się za nami
Ty, który pracowałeś i cierpiałeś dla jedności Kościoła - módl się za nami
Mistrzu zaufania Bożej Opatrzności - módl się za nami
Ty, który uczysz nas miłości do Papieża - módl się za nami
Ty, który chcesz, abyśmy odczytywali znaki czasów - módl się za nami
Wzorze cichości i przebaczenia - módl się za nami
Ty, który uczysz nas miłowania tych, którzy nas nie miłują - módl się za nami
Ty, który zalecasz nam czynić zawsze dobro, a zła nigdy nikomu - módl się za nami
Ty, który orędujesz za niewierzącymi - módl się za nami
Wspomożycielu dusz czyśćcowych - módl się za nami
Przyjacielu ubogich i opuszczonych - módl się za nami
Obrońco praw ubogich - módl się za nami
Pocieszycielu strapionych - módl się za nami
Niestrudzony w poszukiwaniu grzeszników - módl się za nami
Nasz orędowniku u Boga - módl się za nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM